(1)
Mujib, A. Pesan Al-Quran Dalam Menyikapi Berita Hoax: Perspektif Dakwah Di Era New Media. JKI 2018, 7, 42-65.