M. Gufran, & Hassan Zaeni. (2022). Strategi Dakwah Majlis Dakwah Hamzanwadi II di Lombok. Jurnal Komunikasi Islam, 12(2), 310–334. https://doi.org/10.15642/jki.2022.12.2.310-334