Hadiati S., N. (2014). Fesyen Melalui Media Massa sebagai Pemaknaan Simbolisasi Produk Sosial di Kalangan Remaja Muslim. Jurnal Komunikasi Islam, 4(2), 301–325. https://doi.org/10.15642/jki.2014.4.2.301-325