Hefni, H. (2014). Perkembangan Ilmu Komunikasi Islam. Jurnal Komunikasi Islam, 4(2), 326–343. https://doi.org/10.15642/jki.2014.4.2.326-343