NASHIR, M. Dakwah Islam Masa Daulah Abbasiyah. Jurnal Komunikasi Islam, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 154–174, 2012. DOI: 10.15642/jki.2012.2.2.154-174. Disponível em: https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/jki/article/view/3. Acesso em: 23 may. 2024.