Hadiati S., Nikmah. 2014. “Fesyen Melalui Media Massa Sebagai Pemaknaan Simbolisasi Produk Sosial Di Kalangan Remaja Muslim”. Jurnal Komunikasi Islam 4 (2):301-25. https://doi.org/10.15642/jki.2014.4.2.301-325.