M. Gufran and Hassan Zaeni (2022) “Strategi Dakwah Majlis Dakwah Hamzanwadi II di Lombok”, Jurnal Komunikasi Islam, 12(2), pp. 310–334. doi: 10.15642/jki.2022.12.2.310-334.