Hadiati S., N. (2014) “Fesyen Melalui Media Massa sebagai Pemaknaan Simbolisasi Produk Sosial di Kalangan Remaja Muslim”, Jurnal Komunikasi Islam, 4(2), pp. 301–325. doi: 10.15642/jki.2014.4.2.301-325.