1.
Hadiati S. N. Fesyen Melalui Media Massa sebagai Pemaknaan Simbolisasi Produk Sosial di Kalangan Remaja Muslim. JKI [Internet]. 2014 Dec. 1 [cited 2024 May 23];4(2):301-25. Available from: https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/jki/article/view/49